Klik på en af nedenstående faner for at læse mere om vores Kloakmester løsninger.

VVS-Bilen står altid til rådighed med vejledning og
laver løsninger som er tilpasset det enkelte projekt.

Man kan trygt kontakte os og få en uforpligtende
snak om den rette løsning.

Vi formidler kontakten til myndighederne omkring
godkendelse af de enkelte projekter.

VVS-Bilen har to autoriserede kloakmestre og kan tilbyde
alle former for kloakarbejde indenfor:

 • Nyinstallation.
 • Renovering.
 • Nedsivningsanlæg.
 • Omfangsdræn.
 • Tv- inspektion.
 • Højtryksspuling og slamsugning.
 • Rør -og kabelsporing

Kloak

Vi laver alt i nyinstallationer af kloakker i alle former
for byggerier. Vi laver holdbare løsninger i forbindelse
med separering af spildevand og regnvand.

VVS-Bilen sørger for tidlig kontakt til entrepenør og
kommune, for at sikre en hensigtsmæssig planlægning
og de mest økonomiske løsninger.

Installation af kloak.

 • Nybyggerier.
 • Tilbygninger.
 • Ombygninger.
 • Separering af spildevand og regnvand.

VVS-Bilen tilbyder

Gamle kloakrør stopper til, går i stykker og tiltrækker rotter.
Vi har stor erfaring i udskiftning af defekte rør.
Vi benytter specialkonstruerede maskiner og den
nyeste teknik sikrer at udgravning og reetablering bliver minimal.

Renovering.

 • Udskiftning af defekte rør.
 • Moderne teknik og maskiner.
 • Minimal opgravning.
 • Minimal reetablering.

VVS-Bilen tilbyder

I forbindelse med vandmiljøplanen er behovet for
nedsivningsanlæg vokset. Vi kan tilbyde arbejdet og
rådgivningen forbundet med etablering af det rigtige
nedsivningsanlæg. Vi laver jorbundsundersøgelser og
sørger for godkendelser hos myndighederne.

Nedsivningsanlæg.

 • Dimensionering og rådgivning.
 • Gravitations-og Tryknedsivning.
 • Biologiske minirenseanlæg.
 • Sandfilteranlæg.
 • Jordbundsundersøgelser.

VVS-Bilen tilbyder

Vi undersøger kloakledningen med moderne TV-inspektionsudstyr,
og giver en grundig vurdering af rørenes tilstand.
Vi udfærdiger godkendte rapporter til brug ved forsikringsskader
og tilstandsrapporter.

Dette indebærer:

 • Undersøgelse af kloak ved driftsforstyrrelser, lugtgener og rotteplage.
 • Elektronisk sporing af rør og kabler.
 • Rapporter ved forsikringsskader/tilstandsrapporter.
 • Rådgivning om renovering eller udskiftning af rørene.

VVS-Bilen tilbyder

Med moderne udstyr kan vi tilbyde vedligeholdelse og service af kloakker
for såvel offentlige instititutioner og anlæg, boligselskaber samt privatboliger.

Dette indebærer:

 • Rensning af tilstoppede kloakker, dræn-og nedsivningsrør etc.
 • Rensning/tømning af sandfangbrønde, septitanke m.m.
 • Slugning af spildevand.
 • Rens og tømning af fedtudskiller.
 • Specialudstyr til rodskæring.
 • Uddannede spuleoperatører certificerede v. Teknologisk institut.
 • Kombispuler.

VVS-Bilen tilbyder

Ved hjælp af moderne elektronisk udstyr kan vi meget præcist
spore kabler og kloakledninger. Vi kan derfor med stor sikkerhed
markere og måle dybden på opgravninger. Opgravningerne bliver
minimale og man undgår brud på kablerne.

Rør- og kabelsporing.

 • Kortlægning af kloakledninger.
 • Sporing af telefonkabler.
 • Sporing af el-kabler.

TOP